ROPS wstrzymuje obsługę klienta w jednostce

Informujemy, iż ROPS wstrzymuje obsługę Klienta w jednostce.   Prosimy o załatwianie spraw związanych z projektem "Kooperacje 3D" w kontakcie telefonicznym 731 633 955 lub mailowym...

Rekrutacja na wyjazdowe spotkania prowadzone przez animatorów CDS

19.10.2020 - W ZWIĄZKU Z AKTUALNĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ SPOTKANIA EDUKACYJNE ZOSTAJĄ ODWOŁANE.   Uwaga! Spotkania zaplanowane w dn. 14-15 października 2020 w Hotelu "Pod Jedlami" w Wiśle...

Rekrutacja na warsztaty kooperacyjne – realizacja projektu Kooperacje 3D.

19.10.2020 - W ZWIĄZKU Z AKTUALNĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ WARSZTATY KOOPERACYJNE ZOSTAJĄ ODWOŁANE.   UWAGA: Otwieramy rekrutację na szkolenia! Uprzejmie informujemy, że w przypadku dalszego...

Nabór podmiotów II edycja– Zapewnienie usługi dezynfekcji /dekontaminacji pomieszczeń oraz sprzętów. Działania zwalczające skutki pandemii COVID-19

Zapraszamy do składania wniosków do udziału w projekcie „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w zakresie zadania 5 Działania zwalczające skutki pandemii...

Nabór uzupełniający podmiotów – Zapewnienie usługi dezynfekcji /dekontaminacji pomieszczeń oraz sprzętów. Działania zwalczające skutki pandemii COVID-19

Zapraszamy do składania wniosków do udziału w projekcie „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w zakresie zadania 5 Działania zwalczające skutki pandemii...

Nabór podmiotów – Zapewnienie usługi dezynfekcji /dekontaminacji pomieszczeń oraz sprzętów. Działania zwalczające skutki pandemii COVID-19

Zapraszamy do składania wniosków do udziału w projekcie „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w zakresie zadania 5 Działania zwalczające skutki pandemii...

Akademia Liderów Kooperacji! Samokształcenie w ramach projektu „Kooperacje 3D”

W związku aktualną sytuacją i brakiem możliwości organizowania spotkań bezpośrednich przygotowaliśmy dla Państwa propozycję e-poradników, z których można skorzystać bez wychodzenia z domu....

Kierunek – partnerstwo! Spotkania inicjujące PZK w ramach wdrażania Modelu Kooperacji 3D.

Od kwietnia bieżącego roku w 15 gminach i powiatach województwa śląskiego zaangażowanych w realizację projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”,...
Akademia Liderów Kooperacji! Samokształcenie w ramach projektu „Kooperacje 3D”

Model Kooperacje 3D

Przejście do podstrony - Pobieranie wymazów i wykonywanie badań laboratoryjnych w zakresie diagnostyki zakażeń koronawirusem (badanie RT – PCR na obecność COVID 19)

Cele projektu i planowane efekty

 

Projekt Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin, realizowany jest w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w partnerstwie, w którym biorą udział cztery ośrodki polityki społecznej z makroregionu. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, zaś Partnerami są: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

Loga UE