Podsumowanie testowania Modelu kooperacji dla gmin miejskich pow. 20 tyś. mieszkańców (II kamień milowy)

W okresie od 1 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku na terenie makroregionu III, obejmującego województwa śląskie, łódzkie, małopolskie i opolskie, prowadzono pilotaż Modelu kooperacji dla...

Podsumowanie działań zrealizowanych w 2020 r. w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19 – projekt Kooperacje 3D

W 2020 roku przeprowadzono zaplanowane w województwie śląskim zadania dotyczące wykonywania badań laboratoryjnych w zakresie diagnostyki zakażeń koronawirusem oraz zapewnienia usługi dezynfekcji...

Zakończenie realizacji III kamienia milowego w projekcie Kooperacje 3D

31 marca 2021 roku zakończono kolejny etap realizacji projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin - Fazę rekomendacji. W ramach III kamienia milowego...

ROPS wstrzymuje obsługę klienta w jednostce

Informujemy, iż ROPS wstrzymuje obsługę Klienta w jednostce.   Prosimy o załatwianie spraw związanych z projektem "Kooperacje 3D" w kontakcie telefonicznym 731 633 955 lub mailowym...

Rekrutacja na wyjazdowe spotkania prowadzone przez animatorów CDS

19.10.2020 - W ZWIĄZKU Z AKTUALNĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ SPOTKANIA EDUKACYJNE ZOSTAJĄ ODWOŁANE.   Uwaga! Spotkania zaplanowane w dn. 14-15 października 2020 w Hotelu "Pod Jedlami" w Wiśle...

Rekrutacja na warsztaty kooperacyjne – realizacja projektu Kooperacje 3D.

19.10.2020 - W ZWIĄZKU Z AKTUALNĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ WARSZTATY KOOPERACYJNE ZOSTAJĄ ODWOŁANE.   UWAGA: Otwieramy rekrutację na szkolenia! Uprzejmie informujemy, że w przypadku dalszego...

Nabór podmiotów II edycja– Zapewnienie usługi dezynfekcji /dekontaminacji pomieszczeń oraz sprzętów. Działania zwalczające skutki pandemii COVID-19

Zapraszamy do składania wniosków do udziału w projekcie „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w zakresie zadania 5 Działania zwalczające skutki pandemii...

Nabór uzupełniający podmiotów – Zapewnienie usługi dezynfekcji /dekontaminacji pomieszczeń oraz sprzętów. Działania zwalczające skutki pandemii COVID-19

Zapraszamy do składania wniosków do udziału w projekcie „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w zakresie zadania 5 Działania zwalczające skutki pandemii...

Nabór podmiotów – Zapewnienie usługi dezynfekcji /dekontaminacji pomieszczeń oraz sprzętów. Działania zwalczające skutki pandemii COVID-19

Zapraszamy do składania wniosków do udziału w projekcie „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w zakresie zadania 5 Działania zwalczające skutki pandemii...

Akademia Liderów Kooperacji! Samokształcenie w ramach projektu „Kooperacje 3D”

W związku aktualną sytuacją i brakiem możliwości organizowania spotkań bezpośrednich przygotowaliśmy dla Państwa propozycję e-poradników, z których można skorzystać bez wychodzenia z domu....
Akademia Liderów Kooperacji! Samokształcenie w ramach projektu „Kooperacje 3D”

Model Kooperacje 3D

Cele projektu i planowane efekty

 

Projekt Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin, realizowany jest w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w partnerstwie, w którym biorą udział cztery ośrodki polityki społecznej z makroregionu. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, zaś Partnerami są: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

Loga UE