Loga UE

Realizacja zadań IV kamienia milowego w projekcie Kooperacje 3D

II kwartał 2021 r. poświęcony był przeprowadzeniu działań edukacyjnych w stosowaniu rezultatów projektu Kooperacje 3d - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. W ramach...

Upowszechnianie modeli kooperacji dla wszystkich typów gmin – filmy edukacyjne

W ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin prowadzone są obecnie działania edukacyjne, których celem jest upowszechnianie modeli kooperacji w...

Podziękowania dla gmin i powiatów uczestniczących w testowaniu Modelu kooperacji w latach 2019-2020

Pragniemy wyrazić wdzięczność za wspólną pracę wszystkim podmiotom zaangażowanym we wdrażanie modeli kooperacji w makroregionie III w województwie śląskim, łódzkim, małopolskim i opolskim....

Zapraszamy do udziału w makroregionalnej konferencji edukacyjnej pn. „Kooperacje 3D – korzyści, kompetencje, praktyka”

Serdecznie zapraszamy do udziału w makroregionalnej konferencji edukacyjnej pn. „Kooperacje 3D – korzyści, kompetencje, praktyka”, która odbędzie się 10 czerwca 2021 roku w godzinach od 10:00 do...

Rekrutacja na spotkania edukacyjne dla instytucji pomocy i integracji społecznej oraz innych polityk sektorowych z terenu województwa śląskiego – realizacja projektu Kooperacje 3D

Regionalny Ośrodek polityki Społecznej Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej oraz innych polityk sektorowych z terenu województwa...

Podsumowanie testowania Modelu kooperacji dla gmin miejskich pow. 20 tyś. mieszkańców (II kamień milowy)

W okresie od 1 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku na terenie makroregionu III, obejmującego województwa śląskie, łódzkie, małopolskie i opolskie, prowadzono pilotaż Modelu kooperacji dla...

Podsumowanie działań zrealizowanych w 2020 r. w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19 – projekt Kooperacje 3D

W 2020 roku przeprowadzono zaplanowane w województwie śląskim zadania dotyczące wykonywania badań laboratoryjnych w zakresie diagnostyki zakażeń koronawirusem oraz zapewnienia usługi dezynfekcji...

Zakończenie realizacji III kamienia milowego w projekcie Kooperacje 3D

31 marca 2021 roku zakończono kolejny etap realizacji projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin - Fazę rekomendacji. W ramach III kamienia milowego...

ROPS wstrzymuje obsługę klienta w jednostce

Informujemy, iż ROPS wstrzymuje obsługę Klienta w jednostce.   Prosimy o załatwianie spraw związanych z projektem "Kooperacje 3D" w kontakcie telefonicznym 731 633 955 lub mailowym...

Rekrutacja na wyjazdowe spotkania prowadzone przez animatorów CDS

19.10.2020 - W ZWIĄZKU Z AKTUALNĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ SPOTKANIA EDUKACYJNE ZOSTAJĄ ODWOŁANE.   Uwaga! Spotkania zaplanowane w dn. 14-15 października 2020 w Hotelu "Pod Jedlami" w Wiśle...
Akademia Liderów Kooperacji! Samokształcenie w ramach projektu „Kooperacje 3D”

Model Kooperacje 3D

Cele projektu i planowane efekty

 

Projekt Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin, realizowany jest w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w partnerstwie, w którym biorą udział cztery ośrodki polityki społecznej z makroregionu. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, zaś Partnerami są: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.