19.10.2020 – W ZWIĄZKU Z AKTUALNĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ SPOTKANIA EDUKACYJNE ZOSTAJĄ ODWOŁANE.

 

Uwaga! Spotkania zaplanowane w dn. 14-15 października 2020 w Hotelu „Pod Jedlami” w Wiśle przeniesiono na nowy termin tj. 09-10 listopada 2020.

 

Serdecznie zapraszamy pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz pracowników instytucji partnerskich z gmin uczestniczących w projekcie Kooperacje 3D do udziału w dwudniowych wyjazdowych spotkaniach edukacyjnych.

Aktualny harmonogram spotkań edukacyjnych:

1. Spotkania w dn. 03-04 listopada 2020 odbywać się będą w Hotelu „Skalite” w Szczyrku i obejmować będą poniższe tematy:

  • Wprowadzenie do Organizowania Społecznościowego – Grupa I
  • Prowadzenie spotkań – podstawy moderacji i facylitacji – Grupa II 

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej do siedziby ROPS do dnia 23.10.2020 roku.

2. Spotkania w dn. 09-10 listopada 2020 odbywać się będą w Hotelu „Pod Jedlami” w Wiśle i obejmować będą poniższe tematy:

  • Wprowadzenie do Organizowania Społecznościowego – Grupa I
  • Prowadzenie spotkań – podstawy moderacji i facylitacji – Grupa II 

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej do siedziby ROPS do dnia 30.10.2020 roku.

 

Organizator bezpłatnie zapewnia:

  • nocleg oraz wyżywienie (obiad i kolację pierwszego dnia, śniadanie i obiad drugiego dnia oraz przerwy kawowe),

Dodatkowe informacje na temat spotkań można uzyskać pod numerem telefonu 32 730 68 73.

Projekt „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.