W ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin prowadzone są obecnie działania edukacyjne, których celem jest upowszechnianie modeli kooperacji w gminach wiejskich, miejsko – wiejskich i miejskich. Każdy z modeli opracowany został w innym makroregionie przy uwzględnieniu specyfiki gmin, którym jest dedykowany.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z filmami edukacyjnymi, które przybliżają założenia i cechy poszczególnych modeli. Filmy wypracowane zostały w makroregionie II w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Merytoryczne założenia modelu kooperacji w gminach wiejskich:

 

Merytoryczne założenia modelu kooperacji w gminach miejsko-wiejskich:

 

Merytoryczne założenia modelu kooperacji w gminach miejskich powyżej 20 tyś. mieszkańców: