II kwartał 2021 r. poświęcony był przeprowadzeniu działań edukacyjnych w stosowaniu rezultatów projektu Kooperacje 3d – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.

W ramach upowszechnienia trzech modeli kooperacji przeprowadzono:

  • Makroregionalną konferencję edukacyjną w dniu 10 czerwca br., która była okazją do zaprezentowania założeń, wniosków i rekomendacji z pilotażu trzech modeli, zasad pracy z osobami i rodzinami a przede wszystkim doświadczeń i dobrych praktyk wybranych gmin uczestniczących w testowaniu modelu współpracy
  • 6 zdalnych spotkań edukacyjnych (w dniach 1-2 czerwca, 7 czerwca, 11 czerwca, 15 czerwca, 23 czerwca i 24 czerwca), w trakcie których szczegółowo zaprezentowano Model kooperacji w gminach wiejskich, Model kooperacji w gminach miejsko – wiejskich oraz Model kooperacji w gminach miejskich pow. 20 tyś. mieszkańców. Ponadto, tematyka spotkań obejmowała metody pracy wykorzystywane w modelach, w tym w zakresie diagnozy sytuacji osoby / rodziny i indywidualnego planu współpracy, tworzenia lokalnej koalicji oraz wykorzystania narzędzi i technik budowy zespołu zdalnego.

W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele instytucji pomocy i integracji społecznej oraz innych polityk sektorowych z terenu województwa śląskiego. Serdecznie dziękujemy!