Jednym z zadań projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, są działania zwalczające skutki pandemii COVID-19, w zakresie realizacji turnusów usprawniających dla mieszkańców DPS z terenu województwa śląskiego po przebytym COVID 19. Zadanie ukierunkowane jest na poprawę zdrowia fizycznego, w tym poprawę wydolności wysiłkowej i krążeniowej, sprawności oddechowej i ogólnej sprawności fizycznej, jak również na wsparcie zdrowia psychicznego mieszkańców DPS.
W ramach turnusu Uczestnik ma zapewnione usługi opiekuńczo –pielęgnacyjne, medyczne, rehabilitacyjno-usprawniające, wsparcie psychologa i terapeuty zajęciowego oraz odpowiednie warunki bytowe (nocleg i wyżywienie) oraz testowanie na COVID 19, a okres korzystania z usługi wynosi 14 dni (13 noclegów).

  • Nabór wniosków rozpoczyna się w dniu 09.09.2022 r.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem udziału w turnusach :

Osoby zainteresowane udziałem w turnusach proszone są o wypełnienie poniższych załączników i przesłanie ich na adres mailowy : dps@rops-katowice.pl

Załączniki do pobrania: