Jednym z zadań projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, są działania zwalczające skutki pandemii COVID-19, w zakresie realizacji turnusów usprawniających dla mieszkańców DPS z terenu województwa śląskiego po przebytym COVID 19. Zadanie ukierunkowane jest na poprawę zdrowia fizycznego, w tym poprawę wydolności wysiłkowej i krążeniowej, sprawności oddechowej i ogólnej sprawności fizycznej, jak również na wsparcie zdrowia psychicznego mieszkańców DPS.
W ramach turnusu Uczestnik ma zapewnione usługi opiekuńczo –pielęgnacyjne, medyczne, rehabilitacyjno-usprawniające, wsparcie psychologa i terapeuty zajęciowego oraz odpowiednie warunki bytowe (nocleg i wyżywienie) oraz testowanie na COVID 19, a okres korzystania z usługi wynosi 14 dni (13 noclegów).

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego kontynuuje realizację turnusów usprawniających dla mieszkańców DPS z terenu województwa śląskiego.

W turnusach usprawniających realizowanych w 2023 roku nie mogą brać udziału osoby, które korzystały z turnusów w 2022 roku.