Spotkania edukacyjne

Planowane spotkania edukacyjne
W 2020 roku zaplanowano organizację kolejnych spotkań mających na celu wzmacnianie kompetencji zawodowych przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej oraz innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego.
Szczegóły wkrótce.
Zrealizowane spotkania edukacyjne

W 2019 roku zorganizowano spotkania edukacyjne dla pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, których celem był wzrost wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy multiprofesjonalnej z osobą i rodziną (spotkanie Dialog motywujący w pracy socjalnej – dwudniowe zajęcia dla 4 grup, spotkanie Organizowanie i prowadzenie spotkań zespołu multiprofesjonalnego zgodnie z ideą empowerment – jednodniowe zajęcia dla 5 grup).