Warsztaty kooperacyjne

Aktualna oferta warsztatów

UWAGA: Otwieramy rekrutację na szkolenia!

Uprzejmie informujemy, że w przypadku dalszego trwania epidemii koronawirusa i wydawania przez Ministerstwo Zdrowia zaleceń dotyczących organizacji szkoleń – terminy mogą ulec zmianie.

Szkolenia realizowane będą przy zachowaniu wszystkich zaleceń i obostrzeń wynikających z panującej epidemii.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów innych polityk sektorowych (m.in. wymiaru sprawiedliwości, instytucji zatrudnienia i rynku pracy, oświaty, policji, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, instytucji kultury) z gmin i powiatów biorących udział w realizacji projektu Kooperacje 3D do uczestnictwa w dwudniowych warsztatach kooperacyjnych.

Zrealizowane warsztaty kooperacyjne

Wrzesień – listopad 2019 r.
Warsztaty „Razem znaczy lepiej – współpraca multiprofesjonalna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych

W 2019 roku zorganizowano dwudniowe, wyjazdowe warsztaty kooperacyjne łącznie dla 30 grup uczestników. Spotkania miały charakter multiprofesjonalny, wzięli w nich udział przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz współpracujących instytucji (m.in. policji, wymiaru sprawiedliwości, organizacji pozarządowych, oświaty i ochrony zdrowia).
Celem zrealizowanych zajęć była wymiana doświadczeń, wzrost kompetencji oraz wzmocnienie tworzących się partnerstw m.in. poprzez planowanie celów i działań partnerskiego zespołu, omówienie czynników warunkujących budowanie zespołu oraz sposobów rozwiązywania konfliktów.