W 2020 roku przeprowadzono zaplanowane w województwie śląskim zadania dotyczące wykonywania badań laboratoryjnych w zakresie diagnostyki zakażeń koronawirusem oraz zapewnienia usługi dezynfekcji /dekontaminacji pomieszczeń oraz sprzętów.

Dzięki realizacji projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin wykonano 4 880 testów RT – PCR na obecność COVID-19 dla pracowników 118 jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Celem była weryfikacja obecnego stanu zdrowia pracowników służb społecznych, w tym m.in. pracowników socjalnych, asystentów rodzin oraz opiekunów osób starszych, którzy na co dzień wykonują swoje obowiązki w bezpośrednim kontakcie z podopiecznymi, a co za tym idzie zadbanie o ich bezpieczeństwo i zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Ponadto, przeprowadzono dezynfekcję pomieszczeń w 56 placówkach, w tym w domach pomocy społecznej oraz schroniskach dla osób bezdomnych, wzmacniając bezpieczeństwo podopiecznych i pracowników.