Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – lider projektu
Adres: ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice

Numer telefonu kontaktowego: (32) 730 68 85

Zespół ds. projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

Partnerzy projektu:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
ul. Głogowska 25c
45-315 Opole
tel. 77 441 52 50
Fax. 77 441 52 59
e-mail: rops@rops-opole.pl
www.rops-opole.pl

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
ul. Piastowska 32
30-070 Kraków
tel. 12 422 06 36, 12 661 03 00, 12 626 13 73
Fax. 12 422 06 36 wew. 44
e-mail: biuro@ rops.krakow.pl
www.rops.krakow.pl

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
ul. Snycerska 8
91-302 Łódź
tel. 42 203 48 00
Fax. 42 203 48 17
e-mail: info@ rcpslodz.pl
www.rcpslodz.pl