Wsparcie eksperta ds. modelu

Zadania eksperta:

  • czynny udział w procesie wdrażania modelu
    prowadzenie działań konsultacyjnych, wsparcie i doradztwo OPS w procesie wdrażania Modelu Kooperacji,
  • monitoring i ewaluacja procesu wdrożenia modelu w gminach i powiatach, obserwacja działań,
  • wypracowanie wniosków i sprawozdania (raportu) podsumowującego z efektów pilotażu,
  • opracowanie katalogu dobrych praktyk (m.in. na podst. doświadczeń JST biorących udział w pilotażu),
  • współprowadzenie i udział w szkoleniach/spotkaniach edukacyjnych dla OPS z wdrażania Modelu Kooperacji.

Eksperci ds. modelu prowadzą działania ekspercko – doradcze wg zgłoszonych przez uczestników potrzeb np. w zakresie stosowanych w Modelu Kooperacje 3D metod pracy.