W okresie od 1 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku na terenie makroregionu III, obejmującego województwa śląskie, łódzkie, małopolskie i opolskie, prowadzono pilotaż Modelu kooperacji dla gmin miejskich pow. 20 tyś. mieszkańców.

W ramach pilotażu w województwie śląskim:

  • zawiązano 15 Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych (PZK), w których liderem partnerstwa jest ośrodek pomocy społecznej, wspierany przez partnera strategicznego – powiatowe centrum pomocy rodzinie (w przypadku powiatów ziemskich),
  • prowadzono działania Zadaniowych Zespołów Kooperacyjnych (ZZK) powołanych w każdej gminie/powiecie biorącej udział w projekcie, co wiązało się z pracą z osobami/rodzinami/grupami społecznymi,
  • zorganizowano 42 warsztaty kooperacyjne dla instytucji zaangażowanych we współpracę w ramach PZK,
  • przeprowadzono blisko 1 200 godzin indywidualnego coachingu dla pracowników socjalnych, wzmacniających rozwój personalny i zawodowy,
  • zrealizowano ponad 550 godzin superwizji indywidualnej i grupowej, prowadzonej przez certyfikowanych superwizorów pracy socjalnej w okresie październik 2019 – listopad 2020,
  • zorganizowano spotkania edukacyjne, w tym w zakresie dialogu motywującego, prowadzenia zespołów multiprofesjonalnych oraz rozwiązywania problemów społecznych,
  • wsparto proces tworzenia, prowadzenia i zarządzania PZK oraz wdrażania modelu kooperacji przez animatorów-moderatorów partnerstw i ekspertów ds. modelu.

Pilotaż modelu przebiegał w czasie ogłoszenia i obowiązywania stanu epidemii, co znacznie ograniczyło możliwość pełnego testowania modelu i wymagało przesunięcia zasobów, przeformułowania celów, zadań oraz sposobów pracy.

Mając na uwadze powyższe, pragniemy wyrazić WDZIĘCZNOŚĆ za wspólną pracę we wdrożeniu modelu Włodarzom gmin i powiatów, Dyrektorom, Kierownikom i Pracownikom gminnych i powiatowych jednostek pomocy i integracji społecznej oraz instytucji partnerskich – organizacji pozarządowych, jednostek oświaty, rynku pracy, ochrony zdrowia, sądownictwa, policji, kultury i sportu.

GMINY I POWIATY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO BIORĄCE UDZIAŁ W TESTOWANIU MODELU KOOPERACJI

Gmina / Powiat Bezpośredni realizator Partner strategiczny
Będzin / Powiat Będziński MOPS w Będzinie PCPR w Będzinie
Bielsko-Biała MOPS w Bielsku-Białej
Cieszyn / Powiat Cieszyński MOPS w Cieszynie PCPR w Cieszynie
Częstochowa MOPS w Częstochowie
Dąbrowa Górnicza MOPS w Dąbrowie Górniczej
Knurów / Powiat Gliwicki MOPS w Knurowie PCPR w Gliwicach
Lubliniec / Powiat Lubliniecki MOPS w Lublińcu PCPR w Lublińcu
Mikołów / Powiat Mikołowski MOPS w Mikołowie PCPR w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych
Mysłowice MOPS w Mysłowicach
Rybnik OPS w Rybniku
Siemianowice Śląskie MOPS w Siemianowicach Śląskich
Sosnowiec MOPS w Sosnowcu
Tarnowskie Góry / Powiat Tarnogórski MOPS w Tarnowskich Górach PCPR w Tarnowskich Górach
Zawiercie / Powiat Zawierciański MOPS w Zawierciu PCPR w Zawierciu
Żory MOPS w Żorach