31 marca 2021 roku zakończono kolejny etap realizacji projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin – Fazę rekomendacji.

W ramach III kamienia milowego trwały intensywne prace ekspertów wiodących, ekspertów ds. modelu, doradców i konsultantów, przy współudziale zespołów projektowych powołanych w ramach Regionalnych Ośrodków/Centrów Polityki Społecznej z całej Polski, których celem było podsumowanie efektów testowania 3 modeli kooperacji oraz sformułowanie wniosków i rekomendacji do stosowania. Prace skoncentrowane były na wypracowaniu Księgi Rekomendacyjnej, która m.in. zawiera opis trzech modeli:

  1. Model kooperacji w gminach wiejskich opracowany w ramach Makroregionu I (województwa: lubelskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie);
  2. Model kooperacji w gminach miejsko – wiejskich opracowany w ramach Makroregionu II (województwa: kujawsko – pomorskie, lubuskie, pomorskie, warmińsko – mazurskie, wielkopolskie oraz zachodnio – pomorskie);
    oraz
  3. Model kooperacji dla gmin miejskich powyżej 20 tysięcy mieszkańców opracowany w ramach Makroregionu III (województwa: śląskie, łódzkie, małopolskie i opolskie).