Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza pracowników jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz innych polityk sektorowych z terenu województwa śląskiego do udziału w szkoleniach warsztatowych. Celem szkoleń jest wyposażenie uczestników w wiedzę, kompetencje i umiejętności niezbędne do skutecznego wdrażania Modeli Kooperacji, w szczególności współpracy zespołowej, komunikacji, metodyki pracy socjalnej, empowerment.

 

PLANOWANE TERMINY SZKOLEŃ (terminy szkoleń mogą ulec zmianie):

Szkolenie I – Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – warsztat pracy z osobą/rodziną (szkolenie wyjazdowe: I moduł 26-28 września 2022 II moduł 17-19 października 2022) – rekrutacja zakończonazona

Szkolenie II – Budowanie współpracy – zgodnie z metodyką Modeli Kooperacji (Katowice – 29-30 czerwca 2022 zmiana terminu na 14-15 września 2022) rekrutacja zakończona

Szkolenie III – Dialog motywujący w pracy socjalnej (Katowice 08-09 września 2022) – rekrutacja zakończona

Szkolenie IV – Empowerment w praktyce (szkolenie wyjazdowe: I moduł 26-28 września 2022 II moduł 17-19 października 2022) –rekrutacja zakończona

Szkolenie V – Organizacja i prowadzenie zespołu multiprofesjonalnego z udziałem osoby/rodziny (Katowice I grupa – 20-21 czerwca zmiana terminu na 21-22 września 2022 II grupa – 27-28 czerwca 2022 zmiana terminu na 26-27 września 2022)rekrutacja zakończona

Szkolenie VI – Zespół multiprofesjonalny z udziałem osoby/rodziny – warsztat pracy zespołowej (Katowice 04-05 lipca 2022 zmiana terminu na 19-20 września 2022)

Szkolenie VII – Diagnoza pogłębiona i opracowanie indywidulanego planu pomocy wsparcia osób/rodzin (Katowice 29-30 sierpnia 2022) – rekrutacja zakończona

Szkolenie VIII – Pracownik do spraw sieci – architekt lokalnej kooperacji (Katowice 12-13 września 2022)

 Organizator bezpłatnie zapewnia:

 

 

 

 

 

  • w ramach szkoleń wyjazdowych: nocleg oraz wyżywienie (obiad i kolację pierwszego dnia, śniadanie i obiad drugiego dnia oraz przerwy kawowe),
  • w ramach szkoleń stacjonarnych: obiady oraz przerwy kawowe,
  • ubezpieczenie NNW,
  • materiały dydaktyczne.

Zgłoszenia do udziału w wybranym szkoleniu należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza, wydrukowanie, podpisanie go i przesłanie skanu na adres: jbadura@rops-katowice.pl. Nabór w trybie ciągłym do wyczerpania dostępnych miejsc (grupy szkoleniowe do 20 uczestników).

W pierwszej kolejności zapraszamy na szkolenia planowane w czerwcu i lipcu 2022 r.

Dokumenty w wersji papierowej (formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem uczestnika projektu) należy obligatoryjnie wysłać do siedziby ROPS. Informacja potwierdzająca zakwalifikowanie do udziału w szkoleniu wraz z dokładnym programem zostanie przesłana pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji.

UWAGA – Warunkiem kwalifikacji osoby do projektu jest złożenie papierowej wersji formularza zgłoszeniowego!

Osoby zainteresowane udziałem w powyższych szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w formach wsparcia oraz działaniach niebędących formami wsparcia organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Dodatkowe informacje na temat szkoleń można uzyskać pod numerem telefonu 32 730 68 73.

Zał. 1 Regulamin uczestnictwa w formach wsparcia oraz działaniach niebędących formami wsparcia organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Zał. 2 Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki Projektu
Zał. 3 Formularz zgłoszenia Uczestnika/Uczestniczki do Projektu

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dodatkowe informacje na temat warsztatów można uzyskać pod numerem telefonu 32 730 68 73.