Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy za tak aktynwy udział. Informacja ze spotkania, prezentacje oraz fotorelacja z wydarzenia dostępne są pod linkiem: https://rops-katowice.pl/2023/06/19/prezentacje-ze-spotkania-informacyjno-edukacyjnego-z-dnia-13-czerwca-2023-r/

ROPS w Katowicach serdecznie zaprasza przedstawicieli samorządów oraz jednostek pomocy i integracji społecznej z terenu województwa śląskiego do udziału w spotkaniu informacyjno-edukacyjnym w ramach projektu pn.: „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” – działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna (PO WER).

Spotkanie będzie dotyczyło rozwoju usług społecznych oraz procesu deinstytucjonalizacji z uwzględnieniem upowszechniania wypracowanych w projekcie modeli.

Podczas spotkania przedstawione zostaną możliwości w zakresie wdrażania przez JST nowych usług społecznych z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach perspektywy 2020 – 2027.

Spotkanie odbędzie się w dniu 13 czerwca br. w godzinach od 10:00 do 14:00, w sali audytoryjnej Muzeum Śląskiego w Katowicach.
Zgłoszenia do udziału w spotkaniu informacyjno-edukacyjnym prosimy składać do dnia 07.06.2023 roku za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, który po wypełnieniu należy podpisać i odesłać jego skan na adres: kwesolowska@rops-katowice.pl